Menu

logo

сайт продается

Бумажка "сдаю жилье" является рекламой часть 2

Мельниченко СергейРазъяснения, что является рекламой, а что нет дал Сергей Мельниченко, директор КП Алупкинского гор совета "АЛУПКА-СЕРВИС"

 1. 1.Вопрос: что считается рекламой, а что нет?  И является ли подобная табличка на машине рекламой?

 
ОТВЕТ: На основании имеющихся В г.АЛУПКА нормативных документов имеем:

Додаток № 1 до рішення № 27
від 13.05.2011 р. IХ позачергової сесії
Алупкінської міської ради VI скликання

П Р А В И Л А
 розміщення зовнішньої реклами в місті Алупка

 
1. Загальні положення
Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Алупка (далі - Правила) регулюють відносини, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами у місті та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. Терміни та поняття
У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
- алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
- виконавчий орган ради - виконавчий комітет міської ради;
- дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
- зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць та доріг;
- місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
- пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
- розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами;
- робочий орган – Комунальне підприємство «Алупка-Сервіс» (далі - Робочий орган);
- соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;
- спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу".
3. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами
3.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради відповідно до цих Правил.
Плата за видачу дозволів не справляється.
3.2. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами здійснюється виконкомом міської ради через Робочий орган - Комунальне підприємство «Алупка - Сервіс». Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.
3.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників (розпорядників) або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.
3.4. Розміщувати зовнішню рекламу на зелених насадженнях, методом пофарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будинків та споруд забороняється.
3.5. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Робочим органом залучаються представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

 вопрос 2. Как проходить процедуру оформления ?
Ответ: Согласно имеющимся  у меня регламентирующим документам я должен делать так:

4. Повноваження Робочого органу

4.1. До повноважень Робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу чи про відмову в його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

- укладення договорів на користування місцями, що знаходяться в міській комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, згідно з цими Правилами;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- підготовка і подання виконавчому комітету пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг Робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо продовження строку дії дозволу, переоформлення дозволу у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою, про демонтування  рекламного засобу, встановленого з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами.

4.2. Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства

 вопрос: Стоит ли, что то платить за легализацию рекламы?
ответ: 

9.5. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальноїпроекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину. 

По опубликованным и утвержденным Решениям  № 20 от 14.01.2012г "Про затвердження ставок платежів за тимчасове та постійне використання місць розміщення спеціальних зовнішних рекламних конструкцій і зовнішньої реклами" , приложение № 1  ставка платежей за 1кв.м.-12 грн, без НДС, если размер меньше 1 кв.м.- платеж- как за 1кв.м.

Эти ставки принимались с участием   "рекламщиков" у которых рекл.по городу  и с 05.2012г.  применяются в Алупке. 


Вопрос: Какие будут штрафы? 
Ответ: согласно действующего законодательства-по закону Украины "О рекламе"( Ведомости ВР ,2004, № 8, стр.62) и решению админ.комисии исполкома г.Алупка.

Зачем все это делается?

1. Приведение рекламной деятельности в законное русло.
2. Сохранение единого архитектурного стиля города.
3. "Упорядочивание" по городу  расклейки рекламных объявлений
4. Наполнение местного бюджета-для решения вопросов по: выполнению  просьб и наказов избирателей: благоустройство города- установка "лежачих" полицейских около школ, садиков( Больничный тупик),  уборка мест размещения рекламных конструкций-за нерадивыми собственниками, обеспечение чистоты трассы по зоне ответственности г.Алупка,  для туристов и отдыхающих,  размещению социальной рекламы......

При этом я еще раз приглашаю заинтересованные стороны, изучить законы Украины  "О рекламе" и на основании его предлагать своим депутатам (по округам) принять решение по " удобному" для жителей города порядку.
 

кстати приглашаю  грамотных людей заниматься контролем рекламной деятельности в г.Алупка( в рабочий орган Алупкинского городского совета- КП "АЛУПКА-СЕРВИС")

С уважением, Сергей Мельниченко, инженер проектов

Интервью брал Хафизов Константин, видео Сергея Псарева  http://www.youtube.com/watch?v=yh1PvfBrKZc&;feature=player_embedded

Медиа

10 комментарии

 • Ольга

  Ребята это не реклама это обьявление!

 • Сергей

  Спасибо за поддержку!
  Все чего я стараюсь добиться, это благополучия городской громады (жителей города). Может иногда немного эмоционально веду беседу, но только в тех случаях когда собеседник этого заслуживает! При этом я никого не оскорбляю и не унижаю.
  Желающим выразить свое негативное мнение обо мне, прошу звонить по тел: 0975589906, я постараюсь подъехать и выслушать все аргументы в лицо, но предупреждаю, я потребую подтверждения и обоснования слов высказанных в мой адрес!
  А то по телефону все смелые ОРАТЬ!

 • Сергей Груздов

  Тому, кто Орал, предлагаю письменно высказаться в нашем Форуме, в специально открытой теме - http://www.alupkame.info/index.php/component/kunena/6-raznoe/10106-pro-kommunalnoe-predpriyatie-alupka-servis?Itemid=0#10109
  Тема посвящена деталям и тонкостям созидательной деятельности на благо Алупкинской городской общины коммунального предприятия, созданного по велению Виктора Толстонога в первые дни его бытности дееспособным городским головой Алупки.
  Милости просим, не смущайтесь, пишите всё. В том числе и то, что находите возможным высказывать в телефон горожанам. Например, уважаемому нами Сергею.

 • Сергей Груздов

  Орал, видать, его стиль. Но это не объясняет, почему он решил проявить еще и отсутствие разума. Вообще, чем ближе знакомишься с сотрудниками исполкома, ранее не знакомыми просто в силу их географической отдаленности от Алупки, тем интереснее. Откуда вывезли этих деятелей, руководствующихся приемами папуасов?
  Орал, бегал по клетке, издавал однообразные звуки, не реагировал на призыв подумать... Хотелось бы, чтобы это я рассказывал про посещение Ялтинского зоопарка, а не алупкинского исполкома горсовета. Нереальные мечты?

 • Сергей

  Только что звонил Мельниченко и орал на меня, обвиняя в том, что интервью он мне не давал, в отсутствии журналистской этики и вообще сказал, что я очень плохой человек.
  Судите сами Уважаемые соседи.

 • Сергей Груздов

  "Не цепляй, бабулька, объявление "Пропала собачка" - рекламистом станешь!" (свежая народная алупкинская поговорка)

 • Сергей Груздов

  Ха! Оценив критически только что мной написанное, спешу откорректировать последнюю фразу. Надо читать
  не "брось", а ОСТАВЬ В ПОКОЕ гранату и займись делом". А то действительно, бросит... :)

 • Сергей Груздов

  Это становится увлекательным - наблюдать суету чиновников в обычной рабочей ситуации обращения к ним гражданина... с видеозаписывающим устройством. И чего они так нервничают. Мудрый народ давно сформулировал точные поговорки. Например: "Чует кошка,чье сало съела". Или вот такое: "Опасен, как обезьяна с гранатой". Вторая поговорка прямо-таки напрашивается во время наблюдения за тем, как руководитель коммунального предприятия трясет текстом закона о рекламе. Вот-вот выпустить из рук с выдернутой чекой.
  А ведь все просто до изумления - объявление частного лица НЕ ЯВЛЯЕТСЯ рекламой. Но суетящийся в праведном возмущении, что ему МЕШАЕТ (!) работать (?) посетивший его светлый кабинет горожанин, человек как в трансе повторяет и повторяет: "Видите закон? Видите закон?"
  Несколько в другом ракурсе, но уважаемый мной турецко-подданный говорил: "Мадам! К чему такие прыжки? Женщину украшает скромность!"
  Я уж не говорю о действительно непаханном поле НЕВЫПОЛНЯЮЩЕГОСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА в городе... Брось гранату - займись делом.

 • Александр

  Господа чиновники, вы так активно "РАЗГРЕБАЕТЕ" после предыдущей власти, что думаю после Вас, разгребать что-либо будет просто нечего! Думаю, что "ГРЕБСТИ" вам нужно, как раз совсем в другую сторону! В ту сторону, из которой вы телепортировались к нам в город, чудесным способом. Вашими обещаниями мы сыты по горло! Вами, город сад превращен в пепелище.

 • Ольга

  реклама есть реклама А это объявление

Оставить комментарий

Написав комментарий пользователь признает, что берет всю ответственность за написанное на себя. Запрещается писать явную клевету, личностные оскорбления, брань, призыв к насилию. В случае нахождения такого комментария любой пользователь может пожаловаться администратору для принятия соответствующих мер


Докажите, что вы не робот - соберите пазлJoomla CAPTCHA
Наверх

Объединенный портал городов ЮБК

Объединенный информационный портал города Алупка, Ялта, поселков Симеиз, Кацивели, Кореиз, Гурзуф, Ливадия, Гаспра, Форос, Массандра является социальной сетью, где статью может добавить любой пользователь. www.alupkame.info принадлежит общине Алупки. Перепечатка материалов разрешена только  при условии прямой гиперссылки (http://alupkame.info) на Алупкинский портал. Основан в сентябре 2003г. Email: xafizov[et]rambler.ru

Все видео размещается на видео - хостингах - Ютуб и Рутуб отказ от ответственности