แม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ สถานที่เที่ยวทั่วไทย

แม่ฮ่องสอน กับการท่องเที่ยวถ่ายรูปคู่กับชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว

จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัด จนได้ฉายาประจำจังหวัดว่า เมือกสามหมอก เป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยติดอัน 1 ใน 5 ของประเทศไทย แต่จังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น จีนยูนาน ม้ง ไทใหญ่ กะเหรี่ยงคอยาว เป็นต้น

นอกจากความหลากหลายของชาติพันธ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนี้เป็นอากาศที่สามารถที่หมอกได้ตลอดทั้งปี อาจเป็นเพราะที่จังหวัดมีภูเขาที่สูงสลับไปมาล้อมรอบจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้ อากาศของจังหวัดนี้จึงเหมาะแก่การออกไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็ตาม

            กะเหรี่ยงคอยาวหนึ่งในชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวที่อาศัยอยู่แบ่งออกเป็นจำนวน 2 หมู่บ้านด้วยกัน คือ หมู่บ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว และหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาท่านไปพบกับชาวกะเหรี่ยงคอยาวในวันนี้ คือ หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่บ้านที่เป็นจุดเช็คอิน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน มีชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวที่อาศัยอยู่แบ่งออกเป็นจำนวน 2 หมู่บ้าน

แม่ฮ่องสอน

            เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปถึงหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว จะพบกับความแปลกตา เพราะชาวกะเหรี่ยงที่หมู่บ้านนี้มีลักษณะคอที่ยาว และมีห่วงกลมสีทองคล้องอยู่ที่คอจำนวนหลายอันมาก นักท่องเที่ยวหลายท่านจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่าชาวกเหรี่ยงมีลักษณะคอที่ยาวจริงหรือไม่

ถึงกับต้องมีงานวิจัยออกมารองรับเกี่ยวกับลักษณะที่คอของชาวกะเหรี่ยงว่ามีคอที่ยาว หรือเป็นเพียงแค่การกดของห่วงสีทองที่คอเท่านั้น โดยนักวิจัยได้เอกซเรย์บริเวณช่วงคอของชาวกะเหรี่ยง พบว่า จริง ๆ แล้วชาวกะเหรี่ยงไม่ได้มีลักษณะคอที่ยาวเพราะกระดูกยาว แต่ลักษณะคอยาวของชาวกะเหรี่ยงที่เราเห็น คือ การโดนห่วงกลมสีทองกดทับบริเวณกล้ามเนื้อไหล่ ช่วงคอลงมาจึงทำให้เราเห็นว่าชาวกะเหรี่ยงคอยาว

แม่ฮ่องสอน

            ทำไมชาวกะเหรี่ยงถึงต้องใส่ห่วงกลมสีทองที่คอ และทำไมชาวกะเหรี่ยงถึงต้องคอยาว คำตอบคือเป็นขนบธรรมเนียมของชาวกะเหรี่ยงเพื่อไม่ให้ชาวกะเหรี่ยงได้มีคู่ หรือแต่งงานกับคนต่างชนเผา และห่วงกลมสีทองเปรียบเสมือนเครื่องประดับของชนเผ่าที่ใส่ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม

            หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่าเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสินค้าประจำถิ่น ประจำชนเผ่าวางจำหน่าย เช่น เครื่องจักรสารที่เป็นงานฝีมือของชาวกะเหรี่ยง พริกกะเหรี่ยง เครื่องทองเหลือง ผ้าทอ เป็นต้น การที่เราได้มาถ่ายรูปคู่กับชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและชนเผ่าเพื่อนบ้าน แวะมาท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอน อย่าลืมแวะมาที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวกันนะคะ มาเช็คอิน และมาอุดหนุนสินค้าที่วางจำหน่าย

Zai